Wear Moi pointe shoe, M 3/4, 4xxxx

Brand new wear moi pointe shoe, Medium 3/4 shank, 4 XXXX, U shaped

Brand: Wear Moi
Quantity: 1
Size: 4xxxx
Condition: New